Cesta kovu


Zážitek je zaměřen jako interaktivní poznávací cesta kovu do kovárny formou herní soutěže. Je volena pro děti od 5let věku. Vhodné pro skupiny kdy jednotlivci soutěží vzájemně každý s každým, ale i si zkusí opravdové kovářské řemeslo.
Cena 1 450 Kč – rozsah 4 hod. pro jednotlivce
Cena 3 050 Kč – rozsah 4 hod. pro skupinu 3 účastníků
Tento zážitek je vhodný pro školy či zájmové skupiny, lze po domluvě realizovat i mimo vlastní kovárnu. Zde se cena stanovuje individuálně.

Kovárna – první krůčky ručního kování


Zážitek je zaměřen jako ucelený soubor poznávání a odzkoušení práce kováře. Nejen že se seznámíme s kovárnou, ale naučíme se roztápět výheň a dozvíme se základní potřebné informace jak správně používat ruční nářadí používané v kovárně. Naučíme se základní kovářské techniky kování a také jak ošetřit vlastní vykovaný výrobek.
Cena 1 750 Kč – rozsah 5 hod.


Kovárna – výroba drobných upomínkových předmětů


Komplexní zážitek. Lze navázat na zážitek II. A nebo pro účastníky, kteří mají aspoň malé povědomí o práci v kovárně. Naučíme se zpracovat grafický návrh výrobku, navrhnout jednoduchý výrobní postup a hlavně samostatně kovat a v praxi si vyzkoušet některé kovářské techniky a různé kovářské nářadí.
Cena 2 100 Kč – rozsah 6 hod.

Kovárna


Zážitek jednoduše koncipovaný jako průřez činností kováře a vše co ke kovárně patří. Volba vhodného nářadí pro jednotlivé operace, jak správně toto nářadí používat. Seznámení se z zpracovávaným materiálem a jeho použitelnost na různé výrobky. Jak vyrobený výrobek vhodně ošetřit s cílem dlouhé životnosti.
Cena 2 450 Kč – rozsah 7 hod.

Osoby do 15 let musí být s doprovodem zákonného zástupce. Pořizování zvukových záznamů, fotografování, či jiné dokumentace je nutný souhlas zřizovatele. Jinak je zakázán a chráněn zákonem č.121/2000 Sb.