Řemeslné zážitky

Historicko řemeslné vzdělávací a zážitkové centrum.

Centrum nabízí mnoho programů zaměřených na historii řemesla a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých návštěvníků.

V průběhu roku se můžete zúčastnit:

  • jednorázové akce pro veřejnost
  • zážitkových programů
  • putování za řemesly
  • seminářů
  • krátké exkurze v prostorách kovárny
  • programy jsou koncipovány pro jednotlivce i skupiny.

U naší kovárně si můžete koupit dárkový poukaz v jakékoliv hodnotě na odběr zboží dle vlastního výběru či programy nabízené v centru.

Poukaz lze odebrat osobně nebo na dobírku.

Zážitkové programy

 

I. Cesta kovu

Zážitek je zaměřen jako interaktivní poznávací cesta kovu do kovárny formou herní soutěže. Je volena pro děti od 5let věku. Vhodné pro skupiny kdy jednotlivci soutěží vzájemně každý s každým, ale i si zkusí opravdové kovářské řemeslo.
Cena 1 550 Kč – rozsah 4 hod. pro jednotlivce
Cena 3 250 Kč – rozsah 4 hod. pro skupinu 3 účastníků
Tento zážitek je vhodný pro školy či zájmové skupiny, lze po domluvě realizovat i mimo vlastní kovárnu. Zde se cena stanovuje individuálně.

II. – Kovárna – první krůčky ručního kování

Zážitek je zaměřen jako ucelený soubor poznávání a odzkoušení práce kováře. Nejen že se seznámíme s kovárnou, ale naučíme se roztápět výheň a dozvíme se základní potřebné informace jak správně používat ruční nářadí používané v kovárně. Naučíme se základní kovářské techniky kování a také jak ošetřit vlastní vykovaný výrobek.
Cena 1 850 Kč – rozsah 5 hod.

III. – Kovárna – výroba drobných upomínkových předmětů

Komplexní zážitek. Lze navázat na zážitek II. A nebo pro účastníky, kteří mají aspoň malé povědomí o práci v kovárně. Naučíme se zpracovat grafický návrh výrobku, navrhnout jednoduchý výrobní postup a hlavně samostatně kovat a v praxi si vyzkoušet některé kovářské techniky a různé kovářské nářadí.
Cena 2 250 Kč – rozsah 6 hod.

IV. – Kovárna

Zážitek jednoduše koncipovaný jako průřez činností kováře a vše co ke kovárně patří. Volba vhodného nářadí pro jednotlivé operace, jak správně toto nářadí používat. Seznámení se z zpracovávaným materiálem a jeho použitelnost na různé výrobky. Jak vyrobený výrobek vhodně ošetřit s cílem dlouhé životnosti.
Cena 2 650 Kč – rozsah 7 hod.

V. – Individuální kovárna

Zážitek koncipovaný pro opakující klienty, kteří mají chuť si vyrobit složitější projekt pod dohledem kováře.
Rozsah je nutné předem konzultovat s kovárnou, kde bude odborně stanovena časová náročnost.
Rozsah Cena 400Kč – 1hod.

VI. – Kovárna kreativní zážitek

Zažehněte kovadlinu a vykujte si vlastní originál!

Osvoboďte svého vnitřního kováře a ponořte se do fascinujícího světa kovotepectví. V tomto kurzu určeném pro opakované klienty se stanete pánem ohně a kladiva a pod dohledem zkušeného kováře vyrobíte vlastní plnohodnotný produkt.

Cena 3 350 Kč – rozsah 8 hod.

 

 

Osoby do 15 let musí být s doprovodem zákonného zástupce. Pořizování zvukových záznamů, fotografování, či jiné dokumentace je nutný souhlas zřizovatele. Jinak je zakázán a chráněn zákonem č.121/2000 Sb.